Okładka miesiąca

Oto Baranek Boży Pierre-Marie Varennes

Oto Baranek Boży

Pierre-Marie Varennes


Ten piękny witraż z XVI wieku przedstawia ukazanie się Trójcy Świętej podczas chrztu Chrystusa. U góry pojawił się obłok purpurowy, czyli o barwie miłosierdzia, potwierdzający obecność Boga Ojca w tym wydarzeniu. Na tle świetlistych promieni widać Ducha Świętego, zstępującego na umiłowanego Syna.

 Święty Jan Chrzciciel trzyma w dłoni swój kij w kształcie krzyża, na którym wisi chorągiewka z proroczymi słowami: Ecce Agnus Dei, Oto Baranek Boży. Stojący na drugim brzegu anioł ukazuje tunikę męki, którą Chrystus przywdzieje, by przyjąć chrzest przez śmierć.

 Chrzest był obrzędem, który grzesznicy wypełniali, aby się oczyścić i dać dowód, że się nawrócili i zrezygnowali z rozwiązłego życia. Dlaczego więc Jezus, który był bez grzechu, wymógł na Janie, aby ten Go ochrzcił?

 Jordan po hebrajsku „Jarden” oznacza „najniższy” (i rzeczywiście koryto Jordanu znajduje się poniżej poziomu morza). Jezus chciał się zanurzyć w wodach rzeki, by w ten sposób pokazać, że zstąpił z nieba, gdyż zamierzał wydźwignąć ludzkość z jej upadłości. Tak więc witraż ten ukazuje Trójcę Świętą w dziele zbawczym: Najwyższy, zjednoczony z Duchem Świętym, świadczy o Tym, który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, stał się Najniższym.

 

Pierre-Marie Varennes