Odkryj Magnificat

Magnificat jest duchowym przewodnikiem, który pomaga w rozwijaniu życia modlitewnego, wzrastaniu w życiu religijnym i odnajdywaniu drogi do głębszej miłości Chrystusa. Dzięki Magnificat będziesz uczestniczył we Mszy św. z większą żarliwością.

Magnificat jest miesięcznikiem przeznaczonym do codziennego użytku. Może być wykorzystywany zarówno podczas Mszy św., jak i w prywatnej modlitwie w domu oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdziesz czas na modlitwę osobistą bądź rodzinną.

Każdego dnia, w wygodnym mobilnym lub desktopowym formacie, odnajdziecie piękne modlitwy poranne i wieczorne, zaczerpnięte ze skarbca Liturgii Godzin, oficjalne czytania Mszy św. oraz teksty medytacji napisane przez mistrzów duchowości dawnych i współczesnych. Znajdziesz tu także refleksje na temat świętych oraz eseje o arcydziełach sztuki sakralnej.

Każdego dnia, Magnificat pomoże Ci:

Rozwijać Twoje życie modlitwą

 • poranne i wieczorne modlitwy inspirowane Liturgią Godzin i dostosowane do Twojego codziennego rytmu dnia
 • refleksje na tematy duchowe i biblijne

Dzięki Magnificat możesz uczestniczyć w codziennej Mszy św. poprzez

 • rozważanie czytań i modlitw mszalnych oraz tekstów liturgicznych przeznaczonych na konkretny dzień.

Podążaj drogą świętości

 • czerpiąc codziennie wzorce z życia świętych.

Wzrastaj w życiu duchowym

 • poprzez czytanie codziennych medytacji zaczerpniętych z pism Ojców Kościoła oraz dawnych i współczesnych mistrzów duchowości

Kontempluj arcydzieła sztuki sakralnej

 • Inspirujące, uznane w świecie sztuki dzieła, których reprodukcje odnajdziesz na okładce Magnificat mogą stanowić wsparcie dla Twoich codziennych medytacji.
 • Dzięki wnikliwym komentarzom zdobędziesz wiedzę na temat wybitnych dzieł sztuki

Dołącz do międzynarodowej wspólnoty Magnificat i żyj życiem modlitwy!

Co otrzymasz w comiesięcznym wydaniu Magnificat

 • „Drodzy Przyjaciele Magnificat…”: każdy numer Magnificat otwiera krótki wstęp red. nacz. dk Bogdana Sadowskiego
 • Edytorial: artykuł miesiąca redaktora naczelnego polskiej edycji Magnificat dk Bogdana Sadowskiego
 • Błogosławieństwa: zgodnie z liturgicznym rytmem roku zamieszczamy szereg modlitwy oraz błogosławieństw dedykowanych na szczególne okazje, dzięki którym wzbogacisz swoją codzienną praktykę modlitewną.
 • Hymn miesiąca i Antyfona Maryjna: starożytny hymn zamieszczony w języku łacińskim i przetłumaczony na język polski to nawiązanie do bogatej tradycji muzyki chorałowej. Antyfona Maryjna jest także prezentowana w dwóch wersjach językowych.
 • Modlitwa przed snem: tradycyjna, krótka modlitwa najczęściej odmawiana indywidualnie przed spoczynkiem, którą można również odmawiać z rodziną czy w grupie. Modlitwa ta podana jest w prostej odmianie tak, aby można ją było łatwo zapamiętać.
 • Codzienne modlitwy poranne i wieczorne: Magnificat tworzy doskonały rytm dnia inspirowany Liturgią Godzin, czyli modlitw odmawianych przez diakonów, kapłanów i zakonników na całym świecie. Czytelnicy włączają się w codzienny rytm modlitwy Kościoła z psalmami, hymnami, kantykami, modlitwami wstawienniczymi. To wszystko dostosowane jest do rytmu roku liturgicznego.
 • Codzienna Msza: teksty modlitw i czytań mszalnych.
 • Medytacja dnia: medytacja na temat czytań mszalnych, Ewangelii bądź na inny wybrany temat, zaczerpnięta z tekstów Ojców Kościoła, świętych, wielkich mistrzów duchowości, papieży i współczesnych autorów.
 • Eseje autorstwa znanych postaci. Dzielą się oni swoimi doświadczeniami związanymi z życiem religijnym, ukazując całe piękno i bogactwo Kościoła powszechnego.
 • Esej o sztuce sakralnej: Co miesiąc Magnificat publikuje dwa teksty nawiązujące do konkretnych dzieł sztuki: krótką refleksję na temat ilustracji przedstawionej na okładce, której autorem jest fundator wydawnictwa Pierre-Marie Dumont, oraz wnikliwy artykuł z dziedziny historii sztuki nawiązujący do zamieszczonej na ostatniej stronie okładki ilustracji.

Pogłębiaj swoją osobistą relację z Jezusem i Jego Najświętszą Matką, włączając się w rytm modlitwy, którą Kościół powszechny modli się przez wieki.