Okładka miesiąca

Podniesienie małego Króla miłości Pierre-Marie Dumont

Jean-Baptiste-Marie Pierre († 1789) objął bardzo prestiżowe stanowisko pierwszego malarza królewskiego Ludwika XV, po śmierci François Bouchera w 1770 r. W tym samym czasie został on też dyrektorem słynnej fabryki gobelinów przy ulicy Gobelins w Paryżu. Cieszył się zasłużoną reputacją, dorównującą tej, jaką posiadał współczesny mu Tiepolo († 1770), mistrz stylu rokoko. Niestety Jean-Baptiste-Marie Pierre jest jednym z tych wielkich mistrzów, których sława nie dotarła do potomności, w dużej mierze wskutek utraty większości ich dzieł. Na naszej okładce prezentujemy jego „Ucieczkę do Egiptu” z paryskiego kościoła św. Sulpicjusza.

Uciekając przed gniewem Heroda, Święta Rodzina dotarła do granicy między Ziemią Świętą a Egiptem, między krajem Żydów a krajem pogan. Zaznacza ją stary drogowskaz, który popada w ruinę, jak gdyby zapowiadał zbliżający się zanik granic w obrębie rodzaju ludzkiego. Ale przed jej przekroczeniem przedstawiona w posągowy sposób Maryja staje z uniesioną głową — jako Theotokos, która wydała Boga na świat, aby Go wszystkim oddać i Hodegetria ukazująca Chrystusa ludziom dobrej woli i prowadząca ich do Niego. Podnosząc małe ciało swojego Dziecka, Maryja pokazuje Je, aby zostało uznane za Zbawiciela świata, całego świata. Czyniąc to, wskazuje, że chociaż Zbawienie bierze początek od Żydów, to teraz nadszedł czas, aby prawdziwi wyznawcy zostali napełnieni łaską. A prawdziwi wyznawcy już tam są, po drugiej stronie granicy! Czeka tam ogromny tłum pogan, który będzie oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie — tłum przedstawiony tutaj w osobach dwojga pokornych i ubogich pasterzy. Są tutaj - ubodzy w duchu, czystego serca, miłosierni, którzy łakną sprawiedliwości. To właśnie tym, którzy praktykują duchowe dziecięctwo, pokazuje Maryja wszędzie i po wszystkie czasy swego małego Króla miłości, wskazując, że bóstwo Jednorodzonego nigdy nie objawiło się doskonalej, niż w kruchości Jego ludzkiego dzieciństwa.

 

The Flight to Egypt, Jean-Baptiste-Marie Pierre (1713–1789), Church of Saint-Sulpice, Paris, France. © COARC / Roger-Viollet.