Okładka miesiąca

Pierwszym powołaniem Apostołów jest misja Pierre-Marie Dumont

Oto fragment jednego z wielkich witraży, które w katedrze w Canterbury składają się na tak zwaną „Biblię ubogich". Określenie Biblia Pauperum odnosi się do średniowiecznych dzieł sztuki pełniących funkcję dydaktyczną. Chodziło o to, by za pomocą obrazów opowiedzieć Historię świętą osobom ubogim, nieumiejącym czytać, którzy jednak, w zamierzeniu Boga, lepiej niż uczeni czy intelektualiści potrafili wychwycić głębokie przesłanie, zawarte w przypowieściach. Witraż wykonany około 1180 r. został częściowo zrekonstruowany w XIX wieku przez genialnych konserwatorów, którzy okazali się tak zdolnymi „fałszerzami", że nawet najlepsi znawcy do dziś nie potrafią odróżnić pozostałości z epoki od części zastąpionych. Każdy, kto ogląda witraż, za każdym razem podziwia wspaniałą katechetyczną spójność kolejnych scen. Na omawianym witrażu Apostołowie, powołani by stać się „rybakami ludzi”, z ufnością postępują za wskazówkami Pana, łowiąc ryby. Połów jest tak obfity, że inni muszą im przyjść z pomocą, by zebrać owoce ich trudu. Czy w dzisiejszych czasach kwestię misji można rozważać z taką samą prostotą? Tak być powinno. Równocześnie jednak nikt nie może twierdzić, że złowił cokolwiek pośród szalejącej burzy. Łodzi Kościoła, miotanej huraganem, grozi w dzisiejszych czasach zatonięcie; już teraz fale nieokiełznanej rozrywki, hedonizmu i relatywizmu zdają się ją zalewać. Dlatego wierni Kościoła powinni  natychmiast podjąć misję i jednym głosem, razem z następcami Apostołów, obudzić Jezusa wołaniem: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?!" Wówczas powróci spokój, a sieci będzie można zarzucić głębiej.

 

„Cudowny połów ryb”, witraż z XIIIwieku z katedry w Canterbury, Anglia. © Sonia Halliday Photo Library.