Okładka miesiąca

Dixit Dominus Domino meo Pierre-Marie Dumont

Ten ozdobiony sceną religijną inicjał stanowi ilustrację iluminowanego rękopisu Biblii, który został sporządzony około 1240 r. w opactwie cysterskim w Heisterbach nieopodal Bonn w Niemczech. Przedstawia literę D i rozpoczyna Psalm 110 (109):

 

Dixit Dominus Domino meo:                         Rzekł Pan do Pana mego:

Sede ad dextris meis                                      Siądź po mojej prawicy,

donec ponam inimicos tuos                           Aż uczynię Twych wrogów

scabellum pedum tuorum.                              podnóżkiem stóp Twoich.

 

Ukazana jest tutaj Trójca w momencie intronizacji Syna przez Ojca w jedności z Duchem Świętym. Chociaż wezwanie Sede ad dextris meis pozwala przypuszczać, że Syn jeszcze nie zasiada na tronie, tutaj został On ukazany w pozycji siedzącej. A zatem Syn Jednorodzony zasiada po prawicy Ojca od wieczności po wieczne czasy. Jednak tutaj, jeśli można tak powiedzieć, Jego namaszczenie, konsekracja i intronizacja następuje w czasie. Dopełniają się tutaj trzy momenty czasowe: moment, kiedy ludzkość została stworzona „w Nim i dla Niego”; po raz drugi, gdy została zbawiona przez Niego, i po raz trzeci, kiedy ludzkość, po osądzeniu przez Niego, odpowie na zaproszenie zajęcia tronu po prawicy Ojca. Ale w jaki sposób ludzkość może wznieść się aż na Boskie wyżyny tego tronu? Otóż w Zmartwychwstaniu Jezusa Ojciec czyni na zawsze śmierć - wroga rodzaju ludzkiego - podnóżkiem Jego stóp.

Geniusz miniaturzysty zaznacza się w sposobie oddania niezmierzonej tajemnicy płodnego łona odwiecznej Trójcy: w tym przedstawieniu Trójcy, będący w dojrzałym wieku Ojciec intronizuje swego dwunastoletniego Syna. Ten siedzi w pozycji uczonego, tak jak to czynił w świątyni jerozolimskiej. Jest „w tym, co należy do Jego Ojca”. Co więcej, Syn trzyma w ręku tę samą księgę słowa Bożego, którą trzyma Jego Ojciec. Dlaczego? Żeby zapytać cię osobiście:

„Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł” (J 14,10).

 

 

Miniatura z „Psałterza Trójcy Przenajświętszej” (ok. 1240), Biblia z Heisterbach, folio 379 (str. 250), Staatsbibliothek, Berlin, Niemcy. © BPK, Berlin, dist. RMN-GP / Ruth Schacht.