Okładka miesiąca

Maryja, Matka Kościoła Pierre-Marie Dumont

Simon Marmion († 1489) był malarzem związanym z dworem książąt burgundzkich, Filipa Dobrego i Karola Śmiałego. Sławny w epoce późnego średniowiecza, zyskał rozgłos jako jeden z najznakomitszych przedstawicieli szkoły flamandzkich prymitywistów. Mimo, że większość jego dzieł zaginęła lub uległa zniszczeniu, zachowała się pamięć o nim, przede wszystkim jako wyjątkowo utalentowanym miniaturzyście. Świadczy o tym ilustracja z Księgi Godzin, zdobiąca naszą okładkę. Simon Marmion w zachwycający sposób posłużył się tutaj techniką, którą wiele wieków później upowszechnili fotografowie, używając tak zwanych obiektywów „makro”. Artysta zrobił zbliżenie na postaci skupione wokół Maryi, znosząc nie tylko odległości między Apostołami, lecz także jakby dystans między sceną a widzem, zaznaczając w ten sposób jedność członków Kościoła w jednym Ciele. Artysta nie mógł lepiej zasugerować, że to Ciało – Ciało Chrystusa – narodziło się z Dziewicy Maryi pod działaniem Ducha Świętego.

Dzieło, można by powiedzieć. doskonale ilustruje decyzję papieża Franciszka, na mocy której, poczynając od 11 czerwca 2018 r. Kościół powszechny w poniedziałek po Pięćdziesiątnicy czci pamięć Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (w Polsce święto to zostało wprowadzone już w 1971 r. na prośbę Episkopatu Polski – red). W dniu rozpoczynającym nasze pielgrzymowanie w czasie zwykłym pamiętajmy, że macierzyństwo Maryi wobec Chrystusa ustanowiło jej macierzyństwo wobec Kościoła, który z kolei swoje duchowe macierzyństwo odnosi do każdego chrześcijanina.

 

 

Na okładce: „Zesłanie Ducha Świętego”, iluminacja do Liturgii Godzin Hutha (ok.  1480), Simon Marmion (1425-1489), Londyn, British Library. © Bridgeman Images.