Edytorial

Miłosierdzie Boże dk. Bogdan Sadowski

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest jedną z trzech form nabożeństwa przekazanego przez Pana Jezusa siostrze Faustynie. O tej koronce powiedział: „Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo», i «Wierzę w Boga», następnie na paciorkach «Ojcze nasz» mówić będziesz następujące słowa: «Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego»; na paciorkach «Zdrowaś Maryjo» będziesz odmawiać następujące słowa: «Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego». Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: «Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem»” (Dz. 476).
Zadziwiające jest to, że odmawiamy ją na „zwykłej” cząstce różańca. To oznacza, jak bardzo Matka Boża obecna jest w Bożym Miłosierdziu.
Przypomnijmy, że dwie pozostałe formy tego nabożeństwa to uczczenie Jezusa Miłosiernego w obrazie z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, o którym Jezus mówił: „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie” (Dz. 48), a więc dał obietnicę zbawienia, a także obietnicę dużych postępów na drodze do doskonałości chrześcijańskiej – zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy oraz łaskę szczęśliwej śmierci (Dz. 48). „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz” (Dz. 570).
Trzecią formą jest święto Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus pragnął, aby było ono obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Pierwszy wpisał je do kalendarza liturgicznego śp. Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej w 1985 r., a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji s. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. Papież ogłosił je dla całego Kościoła.
O tym święcie Jezus tak powiedział: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

W miesiącu, w którym wspominamy św. siostrę Faustynę, pamiętajmy o darach i obietnicach Jezusa Miłosiernego.