Okładka miesiąca

Anioł z kaplicy San Michele de Castirla Pierre-Marie Varennes

Anioł z kaplicy San Michele de Castirla

 

Ten anioł z XV wieku, namalowany al fresco, pochodzi z kaplicy San Michele de Castirla, znajdującej się na północy Wyspy Piękna (Korsyki). Został on namalowany w niepowtarzalnym stylu, łączącym hieratyzm sztuki romańskiej, a nawet sztuki bizantyjskiej, ze wzruszającą świeżością bardzo oryginalnej sztuki lokalnej. Anioł trzyma w dłoni księgę Dobrej Nowiny: reprezentuje tu św. Mateusza Ewangelistę. W odniesieniu do Mateusza Ojcowie Kościoła stosowali dwa różne symbole: symbol człowieka, gdyż księgę Mateusza otwiera ludzki rodowód Jezusa (Mt 1, 1-17), albo symbol anioła, gdyż po rodowodzie Jezusa, prawdziwego człowieka, następuje opis właściwy, przedstawiający na początku  ukazanie się anioła Józefowi (Mt 1, 20-21). W Ewangelii według św. Mateusza również anioł przybywa zwiastować najbardziej wstrząsającą w historii ludzkości nowinę: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28, 5-6).

Ewangelia według św. Mateusza kładzie nacisk na bliskość królestwa Bożego. Królestwo to, zwane również „królestwem niebieskim”, rozpoczyna się już na ziemi przez doskonałe wypełnienie się Pism w osobie Jezusa Chrystusa, prawdziwego „Boga, który jest z nami”. Dopełniając i uwznioślając postać Mojżesza, Jezus wyzwolił ludzkość z niewoli grzechu i prowadzi ją drogą wiodącą do jedynego prawdziwego szczęścia: szczęścia w niebie, które będzie doskonałą komunią wszystkich w Bogu, na wieki wieków. Aby osiągnąć to najszlachetniejsze wypełnienie się ludzkiego życia, którego Stwórca pragnie od początku stworzenia świata, każdy z nas, za cenę wyrzeczeń i ofiar, musi zwycięsko przebyć pustynię ludzkiego istnienia, starając się być godnym i wiernym członkiem Kościoła, nowej Arki zbawienia, która w pewnym sensie aż po kres czasów jest zapowiedzią królestwa

Pierre-Marie Varennes