Artykuły miesiąca

Historie wielkich nawróceń: Dorothy Day i kubek do kawy ks. Kevin J. O’Reilly


HISTORIE WIELKICH NAWRÓCEŃ

Dorothy Day i kubek do kawy

 

Jedną z najbardziej inspirujących katolickich konwertytek minionego stulecia była Służebnica Boża Dorothy Day (1897–1980), której świętość i heroiczną pracę z ubogimi sławili ostatnio zarówno papież Franciszek, jak i papież Benedykt XVI. Dorothy Day była działaczką społeczną, ogromnie podziwianą tak przez wierzących, jak i niewierzących. Jednakże wielu jej kolegów ateistów regularnie pytało ją o równoczesne oddanie ubogim i wierze katolickiej. Jak mogła widząc ubogich i całą niesprawiedliwość świata równocześnie wierzyć w Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź stała się oczywista pewnego dnia na początku lat 70. XX wieku, kiedy to poproszono młodego kapłana o odprawienie Mszy św. w redakcji gazety „Catholic Worker”. Jest wiele relacji o tym, co wydarzyło się tego dnia, ale naoczni świadkowie mówią, że przygotowując się do Mszy św., kapłan niespodziewanie poprosił Dorothy Day o ceramiczny kubek do kawy. Nic nie myśląc, dała mu kubek, aby zaledwie kilka minut później doznać szoku widząc, że kubek ten został użyty jako kielich do Mszy św. Kapłan, który najwyraźniej miał jakieś osobiste problemy, odprawił Mszę św. przy użyciu kubka do kawy, a po Mszy ze złością wyrzucił go do śmieci i wybiegł jak burza. Ludzie byli przerażeni. Ale Dorothy Day, nie mówiąc ani słowa, podeszła do kosza na śmieci i uklękła przed nim. Następnie wyjęła ze śmieci kubek do kawy i ucałowała go. Potem wyszła na podwórze z tyłu redakcji, wzięła łopatę, wykopała dołek i zakopała kubek. W końcu uklękła przed kupką ziemi.

Czemu? Dla niej kubek do kawy stał się przedmiotem świętym, gdyż mieścił w sobie Krew Chrystusa i nie mógł już stać się na powrót jedynie kubkiem do kawy. Jeden ze świadków powiedział: „Tego dnia nauczyłem się o Eucharystii więcej niż z jakiejkolwiek książki czy kazania”. Mówi się też, że kapłan, poruszony jej postępowaniem, nigdy więcej nie odprawiał już Mszy św. bez szacunku.

Epizod ten jasno ukazał, że w centrum wszystkiego, co kiedykolwiek robiła Dorothy Day, znajdowała się miłość do Chrystusa. Dorothy spotkała Pana w Eucharystii i zawsze starała się wnieść Chrystusa we wszystkie swoje działania. To właśnie inspirowało ją do pracy z ubogimi i dlatego pozostaje ona dla nas wszystkich przykładem świętości. Jako katolicy, nie jesteśmy członkami organizacji zajmującej się opieką społeczną, lecz staramy się pomagać innym, ponieważ spotkaliśmy Jezusa Chrystusa w Eucharystii, zostaliśmy przez Niego przemienieni i pragniemy, aby inni spotkali Go także.

We Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek odczytujemy opis obmycia przez Pana stóp uczniom, podczas którego nasz Pan mówi: „Jak Ja wam uczyniłem, i wy powinniście także czynić”. W tym fragmencie Ewangelia według św. Jana ukazuje, jak powinniśmy odpowiadać na dar Ciała i Krwi Pana: musimy naśladować przykład Chrystusa, wydając siebie samych w dziełach hojności i miłosierdzia, szczególnie zaś na rzecz ubogich i potrzebujących. Czyniąc to, możemy, tak jak Dorothy Day, pobudzać innych do głębszego poznawania Eucharystii i do dostrzegania miłości Chrystusa do nas wszędzie, nawet w kubku do kawy.

 

ks. Kevin J. O’Reilly
jest dziekanem i przewodniczącym Wydziału teologii dogmatycznej w Seminarium świętego Józefa w Yonkers, w stanie Nowy Jork (USA).

 

.