Artykuły miesiąca

Siedem słów Jezusa na krzyżu ks. Marek Dziewiecki


Siedem słów Jezusa na krzyżu

ks. Marek Dziewiecki

 

Pierwsze słowo

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!

Jezus przybijany do krzyża, nie skupia się na sobie i na własnym cierpieniu, lecz na trosce o tych, którzy Go dręczą. Również za nich oddaje życie, bo kocha każdego człowieka. Chce być ostatnim krzywdzonym. Pragnie, by ludzie zdumieni Jego miłością, zaczęli kochać i by już nie krzywdzili ani samych siebie, ani bliźnich. Jezus przebacza i jest miłosierny. Pragnie zbawienia własnych krzywdzicieli. Zna ich życiorysy, rozterki i cierpienia, których nie widać z zewnątrz. Bóg nie jest jak policjant czy sędzia, który opiera się na zewnętrznym jedynie opisie czynów i nie zagląda do serca tego, kto błądzi. Bóg patrzy na grzeszników z miłością. Wie, jaka jest nasza historia od poczęcia i co zmniejsza odpowiedzialność za nasze złe czyny. To dlatego możemy mieć nadzieję na zbawienie dla każdego człowieka. Także dla tego, który umiera, czyniąc zło. 

Jezu kochający swoich prześladowców, dziękuję Ci za to, że w każdej sytuacji patrzysz na mnie z miłością i że rozumiesz moje trudności w czynieniu dobra nawet wtedy, gdy ja sam nie zdaję sobie z nich sprawy.


Drugie słowo

Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju.

Pod krzyżem Jezusa stali Jego krzywdziciele. Obok Niego wisieli przybici do krzyża dwaj złoczyńcy, którzy wcześniej krzywdzili innych ludzi. Jeden z nich kpił sobie z Jezusa. Drugi natomiast uznał prawdę o złu, które czynił. Zdobył się na skruchę i żal. Głośno wypowiedział swoją tęsknotę za niebem. Jego postawa przypomina nam o tym, że na nawrócenie nigdy nie jest za późno. Nawet jeśli ktoś przegrywa życie doczesne, nie  musi przegrać życia wiecznego. Syn marnotrawny zastanowił się i zmienił dopiero wtedy, gdy znalazł się w obliczu śmierci. W procesie umierania mamy jeszcze jedną, chociaż ostatnią już szansę na nawrócenie. Każdy grzech jest złem, ale staje się on błogosławioną winą dla tych, którzy uznają prawdę o sobie i powracają do Boga. 

Jezu, który oddajesz za mnie życie na krzyżu, uznaję moje grzechy i serdecznie za nie żałuję. Okaż mi miłosierdzie teraz i w godzinę mojej śmierci!


Trzecie słowo

Niewiasto, oto syn Twój... Oto Matka twoja.

Maryja to najwspanialsza kobieta w historii ludzkości. To nowa Ewa, która była zawsze posłuszna Bogu i która uwierzyła w to, co każdemu z nas wydałoby się niewiarygodne i niemożliwe. To właśnie Jej Bóg Ojciec zawierzył troskę o los swojego Jednorodzonego Syna w ludzkiej naturze. Teraz, z wysokości krzyża, Jezus zawierza troskę o swoją Matkę najmłodszemu z uczniów, którego szczególnie miłował i który - jako jedyny z apostołów - miał odwagę trwać pod krzyżem. W godzinie śmierci Jezusa Jan otrzymał nie tylko zadanie, lecz także dar – dar bycia synem Matki Boga. Kto oddaje się pod Jej obronę, ten staje się człowiekiem najbardziej chronionym na tej Ziemi. Boża Rodzicielka rozumie nas i kocha w każdej sytuacji. Jej wstawiennictwa może być pewien każdy, kto się do Niej z ufnością ucieka. 

Jezu, konający za mnie na krzyżu, w każdej sytuacji pragnę trwać przy Tobie i przy Twojej Matce. Dziękuję Ci za Jej miłość, wstawiennictwo i macierzyńską troskę!


Czwarte słowo

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

W obliczu śmiertelnej krzywdy i opuszczenia przez najbliższych uczniów, Jezus wykrzykuje swój ból w taki sposób, jakby miał żal do Ojca w Niebie. Jego słowa brzmią jak wyrzut: „Czemuś Mnie opuścił?” To nie Ojciec skazał Syna na krzyż. Uczynili to ludzie. W czasie chrztu w Jordanie Bóg Ojciec polecił, byśmy Jego Syna słuchali, a nie krzyżowali. Jezus pozwala się skrzywdzić, bo zapłaci każdą cenę, byle tylko potwierdzić miłość do grzeszników. W obliczu niewyobrażalnego cierpienia wykrzykuje swój ból w taki sposób, jakby to Bóg Ojciec był winowajcą czy krzywdzicielem. Zbawiciel krzyczy w naszym imieniu. Odtąd już wiemy, że gdy nieludzko krzywdzi nas ktoś z ludzi, albo gdy w naszej słabości sami siebie bezlitośnie krzywdzimy i czujemy się bezsilni, wtedy mamy prawo do Boga wykrzyczeć nasz ból i naszą bezsilność. W każdej sytuacji Bóg znajdzie sposób, by nam pomagać, by przywracać nam siły i ocalić w nas nadzieję.

Jezu, wykrzykujący na krzyżu swój ból Ojcu w Niebie, dziękuję Ci za to, że utożsamiasz się z każdym cierpiącym człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że mogę przyjść do Ciebie wtedy, gdy poczuję się bezradny i będę w stanie już tylko wykrzykiwać ból osamotnienia czy bezsilności.


Piąte słowo

Pragnę.

Syn Boży wiedział, że jeśli przyjdzie do nas w ludzkiej naturze, to zostanie potraktowany jak złoczyńca i będzie przybity do krzyża. Mimo to przychodzi, bo wie, że najbardziej pewni miłości jesteśmy wtedy, gdy ktoś z naszego powodu cierpi, a mimo to nas kocha. Chrystus pragnie być ostatnim ukrzyżowanym. Chce, byśmy odtąd kochali siebie wzajemnie tak, jak On pierwszy nas pokochał. Wtedy zaczną znikać cierpienia. One pojawiają się tam, gdzie brakuje miłości. Jezus pragnie, byśmy stawali się podobnymi do Niego.  Pragnie, byśmy byli ofiarni i mądrzy w czynieniu dobra. Pragnie naszego zbawienia i naszej świętości. Święty to ktoś, kim cieszą się ludzie szlachetni, kto niepokoi grzeszących i kogo chcą zabić ludzie przewrotni. Być uczniem Jezusa to pragnąć świętości dla siebie i pomagać w osiąganiu świętości wszystkim, których Bóg stawia na naszej drodze.

Jezu ukrzyżowany, dziękuję Ci za to, że kochasz mnie za cenę niewyobrażalnego cierpienia i że pragniesz dla mnie świętości. Chcę odtąd pragnąć najbardziej tego, czego Ty dla mnie pragniesz.


Szóste słowo

Wykonało się.

Syn Boży przyszedł do nas osobiście, żeby do końca objawić miłość Boga do człowieka. Stwórca kocha nas za nic, bez żadnej naszej zasługi. Kocha nas nieodwołalnie i z bliska – z tego padołu łez, a nie z jakiegoś dalekiego i wygodnego Nieba. Kocha nas ofiarnie aż do oddania życia, a jednocześnie kocha mądrze, bo okazuje miłość w sposób dostosowany do naszego zachowania. To dlatego Jezus wspierał ludzi szlachetnych, upominał grzeszących, a przed krzywdzicielami się bronił i nam daje prawo do obrony. Jego miłość jest dobra i mądra jednocześnie. Jest silniejsza niż śmierć i niż zło, jakiego dopuszczają się ludzie. Na krzyżu dopełniło się i wykonało to wszystko, co było potrzebne, byśmy wiedzieli, że Bóg kocha nas nad życie i że nasz los jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los.

Jezu, Ty dobrowolnie oddałeś za mnie życie na krzyżu. Dziękuję Ci za tak wielką miłość, jakiej nie mógłby objawić mi żaden człowiek. Chcę kochać i wykonywać to, co jest Twoją wolą.


Siódme słowo

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.

Jezus przyjął dobrowolnie cierpienie, bo miłość jest ważniejsza niż cena za nią. Cierpienie rani Boga nieskończenie bardziej niż nas. Po grzechu pierworodnym człowiek jest w jakimś stopniu nawykły do cierpienia. Bóg się nigdy do cierpienia nie przyzwyczai. To dlatego pocił się w Ogrójcu krwią na samą myśl, że zgodzi się przyjąć skrajnie bolesne cierpienie. Mimo to podjął cierpienie aż do osamotnienia i śmierci na krzyżu, gdyż Jego miłość do nas nie ma granic. Jezus wolał być dręczony jak złoczyńca, byle tylko każdy z nas był pewien, że jesteśmy bezcenni w Jego oczach i że zapłaci On każdą cenę, byle nas upewnić o swojej miłości i otworzyć nam drogę do Nieba. Jezus ufał Bogu Ojcu do końca – do zawierzenia Mu swego ducha.

Jezu, Ty cierpisz za mnie aż do pocenia się krwią i daru życia. Dziękuję Ci za niesłychaną miłość, jaką objawiasz mi na krzyżu. Chcę kochać Ciebie nade wszystko i za każdą cenę. Już teraz zawierzam Ci mój los doczesny i wieczny

  

ks. MAREK DZIEWIECKI
doktor psychologii, wykładowca akademicki, rekolekcjonista, dyrektor telefonu zaufania diecezji radomskiej, autor ponad 70 książek o miłości, małżeństwie, wychowaniu i komunikacji międzyludzkiej.

 

.