Artykuły miesiąca

Ofiarowanie Matki Bożej a czyściec o. James M. Sullivan

Ofiarowanie Matki Bożej a czyściec


Jedną z przerażających wizji, jakich doświadczyły dzieci z Fatimy, była wizja piekła, którą Matka Boża na szczęście krótko im objawiła. Chciała im przypomnieć o potrzebie zadośćuczynienia za grzechy i składania ofiar o nawrócenie grzeszników. W pewien sposób o tych samych rzeczach przypomina nam listopad, w którym modlimy się za dusze czyśćcowe. Dusze te oczekują na pewne już wejście do nieba, oczyszczając się ze swoich grzechów, a zwłaszcza przywiązania do grzechu.

Obchodzone wspomnienie Ofiarowania Matki Bożej to święto Jej własnego ofiarowania w świątyni. To wymieniane w pismach wczesnochrześcijańskich święto przywołuje ofiarowanie Maryi jako małej dziewczynki - Panu. W katedrze mediolańskiej znajduje się niezwykła rzeźba przedstawiająca Ofiarowanie. Została ona wykonana przez Agostino Bustiego w 1543 r. Twarz Maryi skierowana jest w lewo; nie tyle patrzy na kogoś, ile z uwagą zwraca się ku głosowi wzywającemu Ją do ofiarowania. Chociaż Maryja ma prawdopodobnie tylko cztery lub pięć lat, postanowienie malujące się na Jej twarzy jest dojrzałe. Jest gotowa, by zacząć wchodzić na schody świątyni, w pełni wiedząc, co pozostawia za sobą, nawet jeśli Jej przyszłość jest jeszcze nieznana. Ofiarowanie Matki Bożej i prawda o czyśćcu mają właśnie ten element wspólny — wszystko to stanowi przygotowywanie się na to, co ma przyjść.

Matko Boża Fatimska, módl się za nami!

 


Ojciec James M. Sullivan OP
jest dyrektorem Instytutu Ciągłego Kształcenia Teologicznego w Papieskim Kolegium Ameryki Północnej w Rzymie