Artykuły miesiąca

Odkryjmy na nowo modlitwę «Ojcze nasz» (cz. 3) o. Guillaume de Menthière


Odkryjmy na nowo modlitwę
«Ojcze nasz»

(cz. 3)

Nie możemy pomylić się co do tego, że pierwszym słowem modlitwy „Ojcze Nasz” jest „Ojcze”. Wiele tłumaczeń na różne języki, poczynając od łaciny, zachowuje pierwotny porządek greki i pierwsze miejsce słowa „Ojcze”: „Pater noster”.

Pokorne wołanie tych najmniejszych

 „Ojcze!” - to jedno słowo niewątpliwie wystarczyłoby, gdyby było wymawiane prawdziwie po synowsku. „Czy Ojciec mógłby czegoś odmówić swoim dzieciom - zastanawiał się św. Augustyn - skoro wcześniej pozwolił im być swoimi dziećmi?”

 Nie musimy kluczyć, aby osiągnąć ten niesłychany poziom pełni Bożego serca. Wołanie to zawsze wydawało się tak niezwykłe, że liturgia nie omieszkała podkreślić śmiałości, z jaką się ono wiąże, gdyż nie mówimy „Ojcze”, lecz ośmielamy się mówić „Ojcze nasz”. Oby rutyna codziennego odmawiania nie pozbawiła nas cudownego wstrząsu, jaki ta niepojęta śmiałość powinna w nas wywoływać. 

Ten sam Duch, który dawał apostołom radosną pewność szczerego mówienia, by nie lękali się żadnego spośród możnych tego świata, daje nam odwagę poufałego zwracania się do samego Wszechmogącego! Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, lecz ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać „Abba”, to znaczy: „Ojcze!” (Rz 8, 15).

„Wołamy” - napisał apostoł. Pierwszy poryw naszej modlitwy powinien więc nas zakwalifikować jako tych najmniejszych, którzy potrafią jedynie wołać, kiedy grozi im niebezpieczeństwo albo kiedy przynagla ich potrzeba. To zakłada pokorę, która pozwala nam uznać naszą sytuację bezwzględnej zależności dzieci od ojca. Nikt bowiem nie zna Ojca, tylko Syn i ten najmniejszy, któremu Syn zechce to objawić (por. Mt 11, 25-27). Powiedzieć „Ojcze” to znaczy więc przede wszystkim uznać siebie za jednego z najmniejszych. Łatwiej wielbłądowi przejść przez igielne ucho niż mędrcowi powiedzieć „Ojcze”.

Ojcostwo

Oczywiste jest, że Boże ojcostwo nie ma nic wspólnego z rozróżnieniem płci. Nawet jeśli Biblia nigdy nie przypisuje Bogu imienia Matki, nie ulega wątpliwości, że Jego ojcostwo ma w sobie coś zarówno matczynego, jak ojcowskiego. „Bóg to tata, który kocha jak mama”, powiedziało kiedyś jakieś dziecko.

Mimo to nie można uprawomocnić petycji, domagających się odmawiania „Matko nasza”, bowiem Bóg z Nowego Testamentu to przede wszystkim Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma żadnego powodu, żeby Go nazywać Bożą Matką, gdyż matką Jezusa jest Dziewica Maryja.

Nie można nie wiedzieć, że w naszych czasach „kryzys ojcostwa” osiągnął nieprawdopodobne rozmiary. „Śmierć ojca” dawno została ogłoszona. Czy dzieci wychowywane przez tylko jedno z rodziców, najczęściej przez matkę, a więc dzieci nie znające ojca, czy wręcz mające bardzo negatywny obraz ojcostwa, można w ogóle uczyć modlitwy „Ojcze nasz”?

Skoro obraz ojca tak szybko ulega zmianom, cóż można powiedzieć o przepaści, jaka najprawdopodobniej istnieje między naszym poglądem na ojcostwo, a poglądem na ojcostwo, jaki miał Żyd z pierwszego wieku naszej ery? Czy nie należy przede wszystkim uznać ściśle analogicznego charakteru tych poglądów?

Katechizm Kościoła Katolickiego słusznie zachęca nas do oczyszczenia tych wyobrażeń: „Bóg, nasz Ojciec, przekracza kategorie świata stworzonego. Odnosić nasze idee w tej dziedzinie do Niego lub przeciw Niemu byłoby tworzeniem bożków po to, by je czcić lub burzyć. Modlić się do Ojca to znaczy wejść w Jego misterium, którym jest On sam i które objawił nam jego Syn” (KKK, 2779).

Bóg nie określił swego imienia Ojca na podstawie naszego ludzkiego doświadczenia ojcostwa. Dokonało się właściwie coś wręcz przeciwnego, co wyraził św. Paweł: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3, 14-15). Ojcowie tego świata są równocześnie ojcami, synami, mężami, braćmi, lekarzami czy hydraulikami, muzykami czy sportowcami itd. Bóg zaś jest wyłącznie Ojcem. Wyczerpuje się w swoim ojcostwie. Nie jest to dla Niego jakość przypadkowa, którą mógłby zyskać lub nie. Bóg jest Ojcem w swojej istocie. Tertulian już powiedział: „Nikt nie jest w takim stopniu Ojcem, nikt nie jest tak dobry” jak Ten, do którego się zwracamy „Ojcze nasz”.

 

o. Guillaume de Menthiere 
jest proboszczem parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Paryżu, wykłada teologię w Kolegium Bernardynów.