Magnificat online
Wprowadziliśmy nową wersję widoku z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami:

© Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum