Edytorial

Edytorial Bogdan Sadowski

Dobrze zpamiętam, jak czekałem na rozpoczęcie roku szkolnego choć żal było kończących się wakacji. Pamiętam, jak moi synowie przeżywali ten czas. Dziś obserwuję wnuki rozpoczynające przygodę z edukacją. Ciekaw jestem, jak sobie będą radzili z przechodzeniem od czasu letniego wypoczynku do czasu, niekiedy trudnego, „pobierania nauk”.

Jest w tych wrześniowych (dla studentów październikowych) dniach jakaś odwieczna tajemnica przejścia. Mamy jako ludzie dość dużą łatwość przystosowywania się do zaistniałych warunków. Szybko je akceptujemy, a my, Polacy, dość szybko (tak powszechnie uważamy) potrafimy się w tych nowych okolicznościach odnaleźć, a nawet „ustawić”. 

Jest jednak w tej postawie pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo przyzwyczajenia, spowszednienia, lenistwa, braku wiary w możliwość jakiejkolwiek dobrej zmiany.

Coraz częściej pojawiają się propozycje rekolekcji poświęconych „acedii”. Acedia to pojęcie używane na określenie depresji, przesytu, gnuśności. Dosłownie znaczy: „brak troski o własny los”, brak troski o własną przyszłość. Ma wiele odmian, jedną z nich jest obojętność i duchowa depresja. 

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego starajmy się podejmować tę i wszelkie inne zmiany z prawdziwą i głęboką nadzieją, która ma być jedną z cech uczniów Chrystusa. Niech kolejne wydanie polskiej wersji MAGNIFICAT pomoże tę nadzieję motywować i nie ulegać „acedii”. W bieżącym wydaniu jak zwykle propozycje krótkiej modlitwy codziennej, teksty Mszy świętej, medytacje, postacie świętych, a z okazji przypadającego we wrześniu święta Podwyższenia Krzyża Świętego refleksja o znaku krzyża. 

Niech Pan Bóg błogosławi naszym Czytelnikom, a na początku nowego roku szkolnego szczególnie uczniom, ich rodzinom i nauczycielom

Bogdan Sadowski, diakon stały,
redaktor naczelny polskiej edycji „Magnificat”