Okładka miesiąca

Ucieczka do Egiptu Pierre-Marie Varennes

Oto ukochany mój nadchodzi,
Biegnie przez góry, przeprawia się przez morze!

Dzieło z okładki zostało zatytułowane „Ucieczka do Egiptu”, choć przedstawiona tu scena jest raczej wyjściem z Egiptu. Według pewnej tradycji arabskiej Święta Rodzina wyruszyła z okolic Kairu w podróż po Nilu, popłynęła w dół rzeki, po czym wypłynęła na morze, chcąc się przedostać do Palestyny, gdzie przybiła do brzegu naprzeciwko góry Karmel. Według innej tradycji Święta Rodzina odbyła tę samą drogę, co Mojżesz, który wyruszył do Ziemi Świętej. I w tym samym miejscu, w którym ścigany przez faraona lud hebrajski przeszedł przez morze suchą stopą, wsiadła do łodzi, by przepłynąć cieśninę Morza Czerwonego. Tę właśnie wersję zilustrował Tiepolo (zm. w 1770 r.). Na obrazie łódź symbolizuje Kościół w drodze do królestwa Ojca, a Święta Rodzina, płynąca łodzią narażoną na mogące ją zniszczyć żywioły, to pierwowzór wspólnoty chrześcijańskiej, z Chrystusem jako jej życiowym centrum. Morze nie otworzyło się, by przepuścić Kościół pielgrzymujący na ziemi. Będzie on musiał przemierzyć wieki, żeglując wśród trudności i niepowodzeń, wyobrażonych na obrazie przez wzburzone fale. Nikt nie przewyższy Mistrza, a ciężkie doświadczenia, które nie oszczędziły Syna Bożego, Zbawiciela, nie oszczędzą również zbawionych dzieci Bożych.

Na pierwszym planie Tiepolo przedstawił parę łabędzi, towarzyszącą łodzi. Dlaczego akurat artysta zamieścił tu ten symbol wierności niezniszczalnej, miłości małżeńskiej? Jako                   narzeczona, obiecana Synowi Bożemu już od stworzenia świata – „wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1, 16) – ludzkość wciąż jest niewierna zawartemu przymierzu, duszą i ciałem zaprzedana księciu królestwa cierpienia i śmierci. Upokorzony, wyszydzony, Syn Boży pozostał jednak wierny swojej umiłowanej i chcąc ponownie pozyskać jej serce, wciąż stawia czoło imperium Zła.

Bóg przyjął naturę ludzką, by zbawić i przebóstwić swoją umiłowaną, i już na początku ledwie zdołał uniknąć niebezpieczeństwa śmierci, uciekając przed gniewem Heroda, ale zaraz powrócił do ukochanej, by ją odkupić od jej nikczemnego pana i dowieść jej swojej miłości, miłując ją do końca.

Pierre-Marie Varennes

Okładka:
Ucieczka do Egiptu (1765–1770), Giambattista Tiepolo (1696–1770), National Museum of Ancient Art, Lisbon, Portugal. © Selva / Leemage.