Okładka miesiąca

Dzieciątko eucharystyczne Pierre-Marie Varennes

W związku z tym obrazem trzyletniego Jezusa chciałbym się z wami podzielić doznaniem o charakterze mistycznym, wysławiając równocześnie uroki dzieciństwa, które Dziecię-Bóg wyniosło na wyżyny doskonałości. Niestety, kiedy Zurbaran (1598-1664) namalował ten obraz, nadał mu od razu znaczenie głównie tragiczne: dzieciństwo Jezusa stało się przede wszystkim początkiem Jego Męki i śmierci. I rzeczywiście, widać, że to małe dziecko niesie już swój krzyż, że ma na sobie szatę bez szwów.

Czy dziś możemy sobie wyobrazić, jak bardzo dzieci cierpiały w przeszłości i o jakie cierpienie przyprawiały swoich rodziców? Czy możemy sobie wyobrazić, co to znaczy cierpieć i patrzeć na cierpienie tych, których się kocha, cierpienie spowodowane wszelkiego rodzaju chorobami, życiem w bardzo niedoskonałych warunkach higieny, bez środków przeciwbólowych czy lekarstw? I, na zakończenie długich miesięcy cierpienia, śmierć przed dwunastym rokiem życia w przypadku sześciorga dzieci na dziesięcioro... Patrząc na mękę swoich dzieci, nasi ojcowie i nasze matki w wierze zaczęli czcić dziecię Jezus, przekonani, że Jego zbawcza Męka rozpoczęła się już w dniu Jego narodzin. Chcieli zyskać przekonanie, że męka ich dzieci z pewnością nie idzie na marne, skoro Bóg sam stał się dzieckiem po to, aby tej męce nadać sens. I to jaki sens: przejście ze stanu nędzy – zwanej ludzką, lecz jakże bardzo nieludzkiej! - do stanu człowieczeństwa zbawionego, w którym nie będzie już płaczu, ani leku, ani cierpienia, ani śmierci. Do stanu, w którym bycie dzieckiem, czy kochanie albo bycie kochanym nie każe cierpieć ani zadawać cierpienia, lecz pozwoli być szczęśliwym.

Taka wizja dzieciństwa jest tak bardzo znacząca, że ten nieduży obraz na desce, zapomniany gdzieś w moskiewskim muzeum, był pierwotnie drzwiczkami wyrwanymi z tabernakulum w jednym z kościołów Sewilli. Do tych, którzy potrafią je kontemplować, dzieciątko to przemawia wyraźniej niż jakikolwiek dyskurs teologiczny o Eucharystii i o naszej łączności z tajemnicami najświętszej ofiary mszy świętej.

Módlmy się w intencji naszych dzieci, kontemplując tę dziecinną twarz o okrągłych policzkach, to spojrzenie mocne i czułe równocześnie, ten wyraz serdeczności, poprzez które Zurbaran pozwala dostrzec całą miłość, jaką Bóg darzy swoich braci i swoje siostry w człowieczeństwie.

Pierre-Marie Varennes

Okładka:
Dzieciątko eucharystyczne, 
Francisco de Zurbarán (1598 - 1664), Muzeum Puszkina, Moskwa, Rosja. © Photo Scala, Florence.