Esej o sztuce sakralnej

Chrystus wśród nauczycieli Prawa SOPHIE MOUQUIN

Maryja i Józef szukali. Przez trzy dni. Ich dziecko, mające zaledwie 12 lat, zniknęło. Nie było Go wśród krewnych i znajomych (Łk 2, 44). Musiał więc zostać w Jerozolimie. Zdziwili się bardzo, pisze Łukasz, kiedy Go nareszcie znaleźli. „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami” (Łk 2, 46-47).

Wpływ Caravaggia

Na początku XVII wieku światłocień Caravaggia (zm. w 1610) i pozorna skromność środków wyrazu w dziełach oczarowała wielu artystów, między innymi José de Riberę. Pochodzący z prowincji Walencja, bardziej znany jako wymawiany z włoska Giuseppe lub Jusepe, albo nazywany zdrobniale, w nawiązaniu do niskiego wzrostu Lo Spagnoletto (Hiszpanek), Ribera zasadniczą część swojej kariery malarskiej spędził w Neapolu, będącym wówczas terytorium hiszpańskim. Już pierwsze jego dzieła potwierdzają dług zaciągnięty u Caravaggia: nie są to pastisze, lecz dzieła jednoznacznie inspirowane sztuką włoskiego mistrza. Poczynając od roku 1630, kiedy José de Ribera osiągnął pewien sukces, zyskując uznanie hiszpańskich kolekcjonerów osiadłych w Neapolu, wyspecjalizował się w malowaniu postaci apostołów i pojedynczych świętych, przedstawiając górną część korpusu na neutralnym tle. „Chrystus pośród nauczycieli Prawa” z wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum wyraźnie wskazuje na wpływ Caravaggia: kompozycja prawie fotograficzna, neutralne tło, gra światłocieni, realizm postaci. Podwójne cieniowanie, kolorystyczne (pod wpływem dzieł Tycjana) i klasyczne (pod wpływem dzieł Carracci’ego i szkoły bolońskiej), które naznaczyło dzieła z następnego dziesięciolecia, takie jak „Sen Jakuba” (1639, Muzeum Prado w Madrycie), nieśmiało ujawniło się w niektórych szczegółach barwy  chromatycznej i rysunku.

Śmiałość kompozycji

Kompozycja świadczy o dużej śmiałości. Żadna ozdoba, żaden przedmiot nie określa miejsca akcji. Mimo to natychmiast można zidentyfikować narrację. Dzieło składa się z dwóch odrębnych grup ludzi: po lewej stronie uczeni w Piśmie, zajęci sprawdzaniem tego, co im wyjaśnia młody Jezus, po prawej stronie – młody człowiek i jego rodzice. Obecność rodziców usprawiedliwiałaby inny tytuł obrazu: „Odnalezienie Jezusa w świątyni”. Umieszczając Maryję i Józefa w tle, w cieniu, de Ribera połączył obie części opisu biblijnego i przedstawił swoją własną jego interpretację. Postawa Józefa i Maryi nie wyraża radości z odnalezienia dziecka ani zdumienia, które według św. Łukasza ich ogarnęło; postawa uczonych w Piśmie bynajmniej nie zdradza podziwu, który według Ewangelisty wzbudziły odpowiedzi oraz inteligencja dziecka. Już w roku 1613, na obrazie poświęconym temu samemu tematowi i znajdującym się obecnie w muzeum w Langres (Francja), hiszpański mistrz przedstawił w tle rodziców Chrystusa. Lecz wersja z początkowego okresu działalności malarskiej Lo Spagnoletta, ambitniejsza ze względu na liczbę postaci stojących i organizację planu architektonicznego, nie miała siły wyrazu charakteryzującej wersję z roku 1630: skupiając spojrzenie widza na samych tylko górnych częściach korpusów postaci, na wyrazie ich twarzy i na geście Chrystusa, pozostawiając w cieniu Maryję i Józefa, Ribera nadał swojemu obrazowi niezwykłe znaczenie duchowe.

To, co należy do Ojca

Oryginalność przedstawienia wyjaśnia, dlaczego dzieło to zostało skopiowane w roku 1650 przez Davida Teniersa młodszego (zm. w 1690), w całości, a także we fragmentach: kopia całej kompozycji znajduje się również w Kunsthistorisches Muzeum, a kopia częściowa, ukazująca pierwszoplanową postać nauczyciela Prawa, posłużyła do obrazu „Alchemik”.

Poza pięknem gry światłocieni, ujawniającej niezwykły realizm każdej postaci oraz wspaniałe szczegóły przedmiotów i materii – tkanin, ksiąg, lupy; poza bogactwem chromatycznym, które pozwoliło młodemu Jezusowi zdecydowanie odciąć się od obu grup, grupy nauczycieli i grupy jego rodziców, to przede wszystkim wyciągnięty ku niebu wskazujący palec Chrystusa skupia uwagę widza i pozwala zrozumieć obraz. Ten, który jest Alfą i Omegą, o czym dyskretnie przypomina napis wyryty na kamieniu leżącym na stole, Ten, który jest Nauczycielem (przypomina o tym krzesło, na którym siedzi), najwyraźniej chce powiedzieć: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Jezus, który jest Drogą, wskazuje na Ojca, lecz uczeni w Piśmie Go nie widzą, nie widzą Jezusa, tak bardzo są zajęci przeglądaniem ksiąg. W ten sposób zilustrowane zostały słowa z Ewangelii św. Jana: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne; to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie!” (J 5, 39-40). Słowo wcielone jest tym, które nadaje Pismom prawdziwy sens.

Młody Jezus, odnaleziony w świątyni, został dany chrześcijanom jako tajemnica radosna, której owocem jest poszukiwanie Boga w każdej rzeczy. To samo poszukiwanie, które prowadzili uczeni w Piśmie, Maryja i Józef. Które my sami powinniśmy podejmować. Obyśmy mogli podejmować te poszukiwania, które wskazuje nam Ojciec, obyśmy mogli śpiewać ów piękny hymn „Jesu, dulcis memoria”, przypisywany św. Bernardowi z Clairvaux: „Jezusa słodkie wspomnienie/ Daje duszy pocieszenie:/ Wszystkie słodycze przechodzi,/ Kiedy Jezus wśród nas chodzi.// Ani wdzięcznych śpiewów pienie,/ Ani miłe uszom brzmienie,/ Świętych myśli nie pomnoży/ Jak Ty, Jezu, Synu Boży”.

 

SOPHIE MOUQUIN
Wykładowca historii sztuki nowożytnej na Uniwersytecie Lille.

_________________

Chrystus wśród nauczycieli Prawa (1630), José de Ribera, zwany Lo Spagnoletto (1591-1652), Kunsthistorisches Museum, Wiedeń